Odbornost

Univerzita Karlova v Praze, FTVS – obor fyzioterapie

- přednášející: doc. MUDr. František Véle, CSc., prof. MUDr. Karel Lewit, doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, Csc., DrSc.PaedDr. Pavel Kolář, CSc., aj.)
– diplom magistr fyzioterapie č. 93785

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

– registrační číslo: 024-0056-9237
– vydalo MZ ČR dne 5.1.2006, platné do 10.9.2019

Živnostenský list – Masérské, rekondiční a regenerační služby

– identifikační číslo: 76290824
– vydal MÚ v Rychnově nad Kněžnou, platný od 1.5.2008

Absolvované kurzy:

Osteopatická medicína - mezinárodní kongres, Praha (2014)
- přednášející: Prof. Lanta (Francie), Prof. Franzone (Itálie), Prof. Scalia (Itálie)

Akrální koaktivační terapie (ACT) (2012)
- školitel: PhDr. I. Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Metoda Roswithy Brunkow - základní principy a aktivace pohybového systému v polohách vývojové kineziologie (2012)
- školitel: PhDr. I. Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Kineziologické tejpování (2011)
- školitel: Mgr. R., organizátor: L. Kazmarová

Taping (2011)
- školitel: Bc. C.M.H. Lewitová (Hermach)

O dýchání (2010)
- školitel: Bc. C.M.H. Lewitová (Hermach)

Pilates medical (2010)
- školitel: PaedDr. P. Dobešová

Manuální lymfodrenáž - certifikovaný kurz (2009)
- školitel: Mgr. H. Toušková, Mgr. E.Novohradská

Pohyb a stabilita (2009)
- školitel: Bc. C.M.H. Lewitová (Hermach)

Pilatesova metoda (2009)
- školitel: Doc. PhDr. Eva Blahušová, CSc.

Aromaterapie (2008)
- školitel: J. Cignová

Forma-funkce-facilitace (2008)
- školitel: Bc. C.M.H. Lewitová (Hermach))

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (2007)
Měkké a mobilizační techniky
- školitel: Bc. V.Bezvodová, PhDr. A.Herbenová

Hluboký stabilizační systém (2007)
- školitel: MuDr. J.Poděbradský, Mgr. J.Demeková

Použití neinvazivních laserů (2007)
- školitel: MuDr. M.Procházka

Spirální Dynamika (2006)
- školitel: L.Kazmarová

Léčba vertebrogenních potíží a funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (2006)
- školitel: PhDr. L.Novotná

Feldenkreis Methode (2004)
- školitel: H.J.Theiss, při studiu na Universitaet Dortmund

Proprioceptivní nervosvalová facilitace (v rámci VŠ studia)
- školitel: Mgr. J.Holubářová

Brügger koncept (v rámci VŠ studia)
- školitel: doc. PaedDr. D.Pavlů

S.E.T. koncept (v rámci VŠ studia)
- školitel: Mgr. Bendová

McKenzie koncept (v rámci VŠ studia)
- školitel: Mgr. E.Nováková

Masáže (v rámci VŠ studia)
- reflexní masáž (Mgr. Špringrová)
- sportovní masáž (MuDr. Kvapilík, MuDr.Cignová)

Fyzikální terapie (v rámci VŠ studia)