Nabídka služeb

regenerace a rekondice bolestivých svalů a kloubů (páteře)

– ovlivnění bolestí zad, kloubů, přetížených svalů a šlach, kloubních blokád různých příčin pomocí cílených technik a metod na základě odborného vyšetření, včetně doporučení vhodného cvičení
– 60-90 min.

regenerace a rekondice vadného držení těla

– odstranění funkčních obtíží pohybového aparátu (tj.ovlivnění přetížených, hyperaktivních, oslabených, utlumených svalů, svalových skupin a řetězců, kloubních blokád) skoliotické držení, bolesti vyvolané pracovní polohou či pohybem aj., včetně vyšetření a doporučení vhodného cvičení
– 60-90 min.

regenerace a rekondice poúrazových a pooperačních stavů

– ovlivnění jizev, rozsahu pohybu a stability kloubů končetin i páteře, funkce svalů, dýchání a koordinace po úrazech (výrony, vykloubení, zlomeniny,...) a operacích (interní zákroky, endoprotézy, výhřezy plotének,...), včetně vyšetření a doporučení vhodného cvičení
– 60-90 min.

diagnostika stavu pohybového systému

– komplexní rozbor a vyšetření pohybového aparátu vzhledem k aktuálním i přetrvávajícím obtížím, bolestem a jejich prevenci
– 60 min.

diagnostika a terapie obtíží pohybového systému u hudebníků

– bolest pohybového aparátu vyvolaná profesní zátěží je ve spojení s nedostatečnou kompenzací a vadným držením těla častou překážkou ve výkonu hudebníka (zpěváka)
– důraz na prevenci a kompenzaci příčin a důsledků hry na hudební nástroj bez „tak nehrajte, když Vás to bolí“
– individuální přístup s ohledem na profesní zátěž

návrh individuálního cvičení

- pro zlepšení funkce pohybového systému, prevenci, kompenzaci pracovní a jiné zátěže s ohledem na aktuální stav pohybového systému
– 60 min.

spirální dynamika

– návod k „použití vlastního těla tak, aby nebolelo“, práce se stabilitou a koordinací, hledání inteligentního způsobu pohybu, který je nám původně přirozený a nezatěžuje a který jsme „zapomněli“ nebo překryli nezdravými pohybovými návyky
– funkční cvičení vycházející z poznatků anatomie a vývojové kineziologie
– 60 min.

metoda dle paní Ludmily Mojžíšové

– schválena ministerstvem zdravotnictví jako metoda první volby léčby funkční neplodnosti (tj. předpoklad neporušené struktury-např. neprůchodnost vejcovodů apod.). Spočívá v pravidelném cvičení a vyrovnání funkce pánevního dna, bránice, svalů břicha a zad s cílem zlepšit prokrvení a činnost reprodukčních orgánů. Součástí je mobilizace kostrče, blokád bederní páteře, pánevních spojení a žeber (pravidelně po 1-2 měsících).
– s cvičením lze začít kdykoliv
– součástí je vysvětlení metody a naučení cviků (2-3 lekce), cca po 2 měsících je provedena mobilizace
– metodu lze úspěšně využít i pro léčbu bolestivé menstruace, bolestí zad, inkontinece a jiných obtíží se vztahem k funkci pánevního dna
– 60 min.

manuální lymfatická masáž

– terapie a podpora funkcí lymfatického systému, který odvádí přebytečnou tekutinu z mezibuněčných prostor
– lymfa je tekutina vzniklá přefiltrováním krve přes stěnu cévy a po vstřebání živin do buněk
– působí na vyprázdnění mezibuněčných prostor (zabránění otoku – lymfedému z různých příčin), projevům celulitidy, zlepšení čištění celého těla (detoxikace), výrazná podpora imunity (součástí lymfatického systému jsou uzliny-sídlo imunity), regenerace a relaxace organismu (působení na nervový systém)
– absolutní kontraindikace: nádorové onemocnění, akutní infekce, otok působený dysfunkcí ledvin, jater, srdce
– součástí terapie je zvážení relativních kontraindikací, lokalizace masáží, počtu návštěv i režimových opatření
– pro účinek doporučeny min. 3 návštěvy
– 30-120 min. (krk+obličej, krk+horní končetiny, krk+dolní končetiny, +hrudník, záda, břicho)

aromaterapie

– působení rostlinných silic svou bioaktivitou na živý organismus, využití známé již cca 5 tisíc let
– účinek dle vybrané kombinace aromaolejů (relaxační, stimulační, antidepresivní, vliv na krevní tlak, pokožku, svalové napětí aj.)
– 60-120 min.

terapie plosky

– uvolnění kloubů plosky, ovlivnění činnosti vnitřních orgánů aktivací reflexních bodů, podpora funkce nohy jako orgánu stability a základny pro celý pohybový systém, kompenzace a ovlivnění ortopedických vad
– 30 min.

sportovní masáž

– aktivace svalů před sportovním výkonem, urychlení regenerace a relaxace po výkonu
– 30-90 min.

klasická masáž

– uvolnění svalů zad, šíje, dolních končetin pomocí cílených a nebolestivých hmatů
– 30-90 min.

konzultace v oblastí ergonomie

– „škola zad“, úprava pracovního prostředí aj.
– 30 min.

konzultace nákupu pracovních a cvičební pomůcek, obuvi aj.

– 30 min.

konzultace redukce hmotnosti

– v souladu se zdravotním stavem a individuálními možnostmi, návrh individuálního cvičebního plánu s ohledem na aktuální stav pohybového systému
– 30 min.